Mẫu đan ngôn ngữ khác

Chart, sách, tạp chí đan viết bằng tiếng Nhật, Nga, Trung Quốc...